Montáž denného svietenia

V Slovenskej republike, ale aj v iných krajinách Európskej únie je povinnosť celoročného svietenia prednými svetlometmi. Svietenie bežnými stretávacími svetlami je však zbytočne nákladné, prináša častejšie menenie žiaroviek, svetlomety sa prehrievajú, čím sa poškodzujú, automobil má zvýšenú spotrebu.

Vhodným riešením je montáž prídavných diódových svetiel, ktorá je podporovaná vyhlášky o celoročnom svietení na pozemných komunikáciách SR. Diódové svetlá majú dlhú životnosť, sú bezúdržbové a majú minimálny odber elektrickej energie, teda nezaťažujú alternátor.

Prídavné LED svetlá musia spĺňať homologizáciu ECE Directive R87 a ECE Directive R48 a nesmú sa používať pri zníženej viditeľnosti. Denné svietenie sa musí automaticky rozsvietiť po naštartovaní vozidla, avšak pri rozsvietení parkovacích alebo stretávacích svetiel sa vypne. Nesmie oslňovať, ale musí dostatočne zaistiť, aby bol automobil viditeľný.

Montáž diódového led svietenia sa nechápe ako prestavba vozidla a nevyžaduje zmenou technických údajov. Ich umiestnenie na vozdilo nepodlieha žiadnemu dodatočnému schvaľovaniu.

V JM Cars service zabezpečujeme dodanie kvalitného a podľa typu automobilu vhodného led diódového svietenia a toto svietenie Vám aj odborne namontujeme.